Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

T7/2018 Cung cấp vật liệu chịu lửa cho Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình

2018-10-31 792

Cung cấp vật liệu chịu lửa cho Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình

T11/2017-T4/2018 Cung cấp vật liệu chịu lửa cho Nhà máy xi măng Bỉm Sơn-Thanh Hóa

2018-10-30 726

Cung cấp vật liệu chịu lửa (Bê tông chịu lửa,neo thép chịu nhiệt, ...) cho Nhà máy xi măng Bỉm sơn-Thanh Hóa.

T2-T6/2017 Cung cấp vật liệu chịu lửa cho Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả-Quảng Ninh

2018-10-30 757

Cung cấp vật liệu chịu lửa (bê tông chịu lửa, neo thép...) cho Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả-Quảng Ninh