Vữa xây kiềm tính - Resoco

Vữa xây kiềm tính

Vữa xây kiềm tính

Resoco sản xuất các loại vữa xây chịu nhiệt kiềm tính có hàm lượng MgO: 50÷85% sử dụng cho xây các loại gạch chịu lửa kiềm tính

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

Resoco sản xuất các loại Vữa xây chịu nhiệt kiềm tính có hàm lượng MgO: 50÷85% sử dụng cho xây các loại gạch chịu lửa kiềm tính. Tùy từng loại gạch chịu lửa cụ thể chúng tôi sẽ sản xuất loại vữa xây tương ứng, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật trong xây gạch chịu lửa, tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng.

Sản phẩm khác

Thông tin đơn hàng

Vữa xây kiềm tính

Thông tin đặt hàng