Sản phẩm chịu lửa đúc sẵn kích thước lớn- Resoco

Sản phẩm chịu lửa đúc sẵn kích thước lớn

Sản phẩm chịu lửa đúc sẵn kích thước lớn

Resoco sản xuất và cung cấp các Sản phẩm chịu lửa đúc sẵn (hay còn gọi là Vật liệu chịu lửa dị hình) có kích thước lớn

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

 Các sản phẩm chịu lửa đúc sẵn (hay còn gọi là vật liệu chịu lửa dị hình) có kích thước lớn như cánh van điều tiết gió nóng trong các lò luyện cốc, tấm trần kênh dẫn khí nóng, … sẽ được sử dụng các kết cấu thép chịu nhiệt, sợi thép chịu nhiệt để đảm bảo tính liên kết, độ bền cơ của của cấu kiện. Các chuyên gia của RESOCO sẽ tính toán và thiết kế kết cấu thép nhằm loại trừ ứng suất giãn nở của thép kết cấu làm nứt vỡ sản phẩm.

Sản phẩm khác

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm chịu lửa đúc sẵn kích thước lớn

Thông tin đặt hàng