Bê tông chịu lửa cho lò cán thép

Bê tông chịu lửa cho lò cán thép

Bê tông chịu lửa cho lò cán thép

Resoco sản xuất các loại Bê tông chịu lửa cho lò cán thép. Căn cứ vào nhiệt độ làm việc, môi trường làm việc của các zôn, các lớp vật liệu chịu lửa của lò...

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

Resoco sản xuất các loại Bê tông chịu lửa (còn gọi là Bê tông chịu nhiệt hoặc Vữa chịu nhiệt) cho lò cán thép. Căn cứ vào nhiệt độ làm việc, môi trường làm việc của các zôn, các lớp vật liệu chịu lửa của lò cán thép chúng tôi sản xuất các chủng loại bê tông chịu lửa phù hợp.

  • Zôn tiền nung (preheating zone): Lớp làm việc của tường, trần và đáy lò sử dụng các loại bê tông chịu lửa RSC-140AR, lớp cách nhiệt sử dụng bê tông chịu lửa RSC-130IS.
  • Zôn gia nhiệt (heating zone): Lớp làm việc của tường, trần và đáy lò sử dụng các loại bê tông chịu lửa RSC-M60, RSC-B80 lớp cách nhiệt sử dụng BTCL cách nhiệt RSC-100IS, RSC-130IS-08.
  • Zôn ủ nhiệt (Soaking zone): Lớp làm việc của tường, trần và đáy lò sử dụng các loại bê tông chịu lửa RSC-B80, lớp cách nhiệt sử dụng BTCL cách nhiệt RSC-100IS, RSC-130IS-08.

Nếu thi công bằng phương pháp đầm vồ, trát thì Resoco có các loại BTCL dẻo có các tính chất tương tự như các sản phẩm BTCL trên, ví dụ RSC-M60Plast, RSC-B80Plast.

Sản phẩm khác

Thông tin đơn hàng

Bê tông chịu lửa cho lò cán thép

Thông tin đặt hàng

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

0915 641 486

Hotline : 0915 641 486

Bê tông chịu lửa cho lò xi măng
Neo thép chịu nhiệt
Bê tông chịu lửa cho lò cán thép
Neo gốm chịu nhiệt
Gạch đường trượt
Bê tông chịu lửa cho lò luyện thép
Bột đầm lò luyện thép
Bê tông chịu lửa cho lò nấu nhôm
Gạch chịu lửa cho lò nấu nhôm
Bê tông chịu lửa cho lò hơi
Gạch chịu lửa cho lò hơi
Bê tông chịu lửa cho lò đốt rác
Gạch chịu lửa cho lò đốt rác
Sản xuất lò đốt rác
Sản phẩm kích thước nhỏ
Sản phẩm kích thước lớn
Vữa xây kiềm tính
Vữa xây cao nhôm
Tấm cách nhiệt Calcium silicate
Bông khoáng chịu nhiệt
Bông gốm chịu nhiệt