Vật liệu chịu lửa dị hình- Resoco

Sản phẩm dị hình kích thước lớn

Sản phẩm dị hình kích thước lớn

Các sản phẩm Vật liệu chịu lửa dị hình (là những sản phẩm có kích thước không phổ thông) có kích thước...

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

Các sản phẩm vật liệu chịu lửa dị hình (là những sản phẩm vật liệu chịu lửa đúc sẵn có kích thước không phổ thông) có kích thước lớn như cánh van điều tiết gió nóng trong các lò luyện cốc, tấm trần kênh dẫn khí nóng, … sẽ được sử dụng các kết cấu thép chịu nhiệt, sợi thép chịu nhiệt để đảm bảo tính liên kết, độ bền cơ của của cấu kiện. Các chuyên gia của RESOCO sẽ tính toán và thiết kế kết cấu thép nhằm loại trừ ứng suất giãn nở của thép kết cấu làm nứt vỡ sản phẩm.

Sản phẩm khác

Thông tin đơn hàng

Sản phẩm dị hình kích thước lớn

Thông tin đặt hàng