Bê tông chịu lửa cho lò nấu nhôm-Resoco

Refacetory castables of aluminium furnace

Refacetory castables of aluminium furnace

  Email : resocojsc@gmail.com

  Hotline : 0915 641 486

Orther product

Thông tin đơn hàng

Bê tông chịu lửa cho lò nấu nhôm

Thông tin đặt hàng